Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2009

roody102
15:30
2297 c5a7 500
Reposted fromresocjalizator resocjalizator

November 22 2008

roody102
12:11
Stanie przed sądem przez potrzebę fizjologiczną psa

Marek Kozubal 22-11-2008 ostatnia aktualizacja 22-11-2008 09 05

Mieszkanka bloku przy ul. Wrzeciono odpowie przed sądem grodzkim za to że jej pies załatwiał swoje potrzeby na balkonie.

W piątek na policję zgłosił się 28-latek i poskarżył na sąsiadkę z piętra wyżej – 53-letnią Halinę R. Jego zdaniem zostawiała ona całymi dniami na balkonie psa a jego odchody spadały na balkon sąsiada. Mężczyźnie przeszkadzały też krople wody z prania. Policjanci skierowali w tej sprawie wniosek do sądu grodzkiego. Kobieta może zostać ukarana grzywną.
Stanie przed sądem przez potrzebę fizjologiczną psa - Życie Warszawy

Big City Life

November 21 2008

roody102
15:21

November 20 2008

roody102
11:04
Robot na kacu
roody102
09:22
roody102
09:14

November 19 2008

roody102
22:10
Carlos Tevez i mama u niego w odwiedzinach

pobandzie.pl

November 18 2008

21:58
9829 d65f
hidden treasures
Reposted fromlouie louie viaczerski czerski

November 17 2008

roody102
22:47
6574 6b92 500
Reposted bylulusawbmisskenyadohoryszczyszynjaphyvcroryszczyszynwierzbaekhm-yesstettinermaaraw
roody102
22:44
roody102
17:30
§ 1

Ustalam wysokość opłaty za korzystanie z szaletu publicznego usytuowanego w obiekcie na terenie skweru Hoovera w Warszawie będącego w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych, w kwocie 1,00 zł (jeden złoty).

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Terenów Publicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent m. st. Warszawy

/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz
HGW Watch: Złotówka za korzystanie z szaletu na terenie skweru Hoovera.

dobrze, że do tego nie trzeba zmieniać konstytucji ;)
roody102
16:35
Chciał napisać pracę licencjacką na temat szalikowców. Idąc za poradą swojego promotora został jednym z kibiców i wziął udział w napadzie zorganizowanym przez pseudokibiców. Teraz grozi mu 8 lat więzienia.
Licencjat z bycia „kibolem” - Polska - Informacje - portal TVN24.pl - 17.11.2008

- dobrze, że nie pisał o Al Kaidzie
roody102
14:39

Girl Power

Reposted fromczerski czerski

November 16 2008

roody102
20:13
kolor niebieski - hrabstwa na południu, w których zwyciężył obama. kropki - miejsca produkcji bawełny w xix wieku.

stąd
Reposted fromczerski czerski

November 15 2008

roody102
12:58

November 14 2008

roody102
17:17
Policjanci z Wilanowa zatrzymali dwóch agresywnych 20-latków, którzy uszkodzili wiatę przystankową. Mężczyźni próbowali uciekać, ale ich plany pokrzyżowali im funkcjonariusze. Młodzi ludzie byli tak zdesperowani, aby nie trafić do aresztu, że próbowali się specjalnie zranić. Jeden z nich uszkodził nawet głową maskę radiowozu.
http://www.policja.waw.pl/?page=Structure&id=8&nid=8942
roody102
17:15
roody102
12:36
Nie ma innego wyboru, film musi albo bawić, albo prowokować do myślenia i weryfikacji utartych sądów. Inaczej powstają filmy dla nikogo, czyli polskie.
Pasikowski: Jestem dowodem istnienia cenzury w Polsce
roody102
11:08
Play fullscreen
Ale nędza...

November 13 2008

roody102
22:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl